اردوی دوستی

اردوی دوستــ♥ــی در عـــꚚــطارد!

/post-241

عطاردی ها در شروع دوره تابستانی به اردوی دوستی می روند. در این اردو دانش آموزان ورودی جدید ضمن تعیین سطح زبان انگلیسی با فضای آموزشی، کادر دبیرستان و همکلاسی های خود آشنا می شوند...


اردوی دوستی ویژه عطاردی

/learn-53

اردوی دوستی ویژه ورودی های پایه هفتم دبیرستان عطارد با رعایت کلیه پروتکل های بهداشتی بصورت حضوری برگزار گردید. در این اردوی شاد و متنوع؛ دانش آموزان با فضای آموزشی و کادر دبیرستان عطارد بیشتر آشنا شدند و در کلاس های مفرح علمی، هنری، ورزشی-تفریحی و تعیین سطح زبان انگلیسی شرکت کردند.