عطاردی ها در شروع دوره تابستانی به اردوی دوستی می روند. در این اردو دانش آموزان ورودی جدید ضمن تعیین سطح زبان انگلیسی، با فضای آموزشی، کادر دبیرستان و همکلاسی های خود آشنا می شوند.

توجه شما را به دیدن صحنه هایی از اردو دوستی تابستان 1401 جلب می نماییم: