امتحانات خرداد ماه

برنامه امتحانات نوبت دوم دبیرستان دوره اول و دوم عطارد علم

/post-230

برنامه امتحانات نوبت دوم دبیرستان عطارد علم توسط واحد آموزش اعلام گردید. امتحانات از یکم خرداد ماه آغاز می گردد و دانش آموزان می توانند نتیجه تلاش خود را در سال تحصیلی رقم بزنند. در ادامه فایل برنامه قابل دریافت می باشد.