برنامه امتحانات نوبت دوم دبیرستان عطارد علم توسط واحد آموزش اعلام گردید. امتحانات از یکم خرداد ماه آغاز می گردد و دانش آموزان می توانند نتیجه تلاش خود را در سال تحصیلی رقم بزنند. 

برنامه امتحانات خرداد ماه :