انتخاب رشته پایه نهم

آشنایی با مشاغل مختلف و پاسخ به سوالات دانش آموزان

/post-293

جهت راهنمایی بهتر دانش اموزان پایه نهم دبیرستان عطارد برای فرآیند هدایت تحصیلی و انتخاب رشته؛ از مشاغل مختلف توسط واحد آموزش دبیرستان دعوت بعمل آمد و ایشان ضمن ارائه توضیحات به سوالات دانش آموزان پاسخ دادند.