جهت راهنمایی بهتر دانش اموزان پایه نهم دبیرستان عطارد برای فرآیند هدایت تحصیلی و انتخاب رشته؛ از مشاغل مختلف توسط واحد آموزش دبیرستان دعوت بعمل آمد و ایشان ضمن ارائه توضیحات به سوالات دانش آموزان پاسخ دادند. آقایان حسین جلالی و علیرضا توپچی (از اولیای دانش آموزان)، آقای قربانی و دکتر اسدی از اساتیدی بودند که در این فرآیند کمال همکاری را با مدرسه داشتند.