برون شهری

اردوی برون شهری اصفهان برگزار شد

/post-326

طبق برنامه ریزی های انجام شده در واحد فرهنگی دبیرستان عطارد و تشکیل کارگروه اجرایی اردوی برون شهری اصفهان مقرر شده بود از تاریخ 1 آبان الی 5 آبان اردویی برون شهری در شهر زیبای اصفهان و اردوگاه شهید بهشتی برگزار شود و با فرارسیدن زمان مد نظر راس ساعت 8 صبح روز دوشنبه اول آبان ماه تعداد 70 دانش آموزی که از اوایل مهرماه برای این اردو ثبت نام کرده بودند از جلوی درب مدرسه راهی اصفهان شدند.