تجارت آنلاین

راه اندازی بازارچه دانش آموزی

/post-70

با مساعدت مدیریت دبیرستان عطارد علم، دست سازه ها و محصولات ساخته شده توسط دانش آموزان پس از تکمیل شدن با تایید دبیران مربوطه در بازارچه دانش آموزی عرضه می شود. همکنون در بخش سامانه های وب سایت دبیرستان؛ صفحه بازارچه دانش آموزی راه اندازی گردیده است.