تست

آغاز اولین ماراتن آموزشی عطارد

/post-323

در روز های پایانی مهرماه به آزمون های سنجش می رسیم و دانش آموزان عطاردی آموخته های خود را در یک محک رسمی پیش رو خواهند داشت.