جشنواره نوجوان خوارزمی

جلسه هماهنگی ویژه هفتمین دوره مسابقات جشنواره خوارزمی

/meeting-3

در این جلسه که با حضور مدیریت محترم، مسئول آموزش، مشاورین پایه و دبیران مربوطه برگزار گردید. تصمیمات ویژه ای در ارتباط با عناوین و رشته های جشنواره و نحوه شرکت دانش آموزان و راهنمایی معلم های مربوطه مصوب گردید.