جلسه هماهنگی ویژه هفتمین دوره مسابقات جشنواره خوارزمی با حضور مدیریت محترم، مسئول آموزش، مشاورین پایه و دبیران مربوطه در حوزه های پژوهش، زبان و ادبیات فارسی، زبان و ادبیات انگلیسی، فعالیت های آزمایشگاهی و دست سازه ها برگزار گردید.

دانش آموزان در گروه های مختلف تحت نظارت معلم های خود به فعالیت می پردازند تا آثار خود را برای پایان دی ماه 1399 جهت ارسال و بارگزاری در سایت جشنواره آماده کنند.