جلسه مشاوره خانواده

اولین جلسه کارگاهی آموزش خانواده با موضوع پیشگیری از اعتیاد !

/post-298

با توجه به مسئله بسیار مهم و با اهمیت تربیت فرزند و ایجاد آگاهی بیشتر برای والدین گرامی ، دبیرستان عطارد علم مجموعه جلسات آموزشی و روانشناسی برای اولیای گرانقدر برگزار می نماید. این جلسه با حضور روانشناس محترم دبیرستان جناب آقای یزدزاد و میزبانی از سخنران میهمان جناب سرگرد غلامی برگزار گردید.