جلسه کارگاهی آموزش خانواده با موضوع پیشگیری از اعتیاد در تاریخ 1402/05/02 در سالن اجتماعات دبیرستان عطارد علم برگزار گردید.  با توجه به  اهمیت بسیار مهم مسئله تربیت فرزندان و ایجاد آگاهی بیشتر برای والدین گرامی ، دبیرستان عطارد علم مجموعه جلسات آموزشی و روانشناسی برای اولیای گرانقدر برگزار می نماید. این جلسه با حضور روانشناس محترم دبیرستان جناب آقای یزدزاد و میزبانی از سخنران میهمان جناب سرگرد غلامی برگزار گردید. و توضیحات مفیدی در زمینه شناخت و پیشگیری از اعتیاد در دوره مهم نوجوانی و جوانی توسط ایشان به اولیای محترم ارائه گردید.