خلاقیت و دست سازه ها

کارگاه خلاقیت و سازه های دستی با حضور دانش آموزان

/learn-76

با حضور دانش آموزان؛ آقای سلیمانی دبیر درس کارگاه کار و فناوری دبیرستان عطارد، آموزش و راهنمایی های لازم را جهت بالابردن سطح کیفی کار به دانش آموزان ارائه می دهند. این دست سازه ها در مسابقات و جشنواره های منطقه ای و استانی شرکت داده می شوند.