با حضور داشن آموزان؛ آقای سلیمانی دبیر درس کارگاه کار و فناوری دبیرستان عطارد، آموزش و راهنمایی های لازم را جهت بالابردن سطح کیفی کار و نتیجه بهتر برای سازه های دستی دانش آموزان ارائه می دهند. این دست سازه ها در مسابقات و جشنواره های منطقه ای و استانی شرکت داده می شوند.