دانش اموز

برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی

/post-328

با فرارسیدم یوم ا.. سیزدهم آبان و روز دانش آموز، دبیرستان عطارد انتخابات شورای دانش آموزی را با شور و شوق حداکثری دانش آموزان برگزار کرد.