با فرارسیدم یوم ا.. سیزدهم آبان و روز دانش آموز، دبیرستان عطارد انتخابات شورای دانش آموزی را با شور و شوق حداکثری دانش آموزان برگزار کرد.

 همزمان با زنگ تفریح دوم و سوم به ترتیب دانش آموزان دوره اول و دوره دوم دبیرستان عطارد علم پس از تحویل تعرفه های رای و نوشتن کاندیدای مورد نظر خود آرای خود را به صندوق رای انداخته تا سهم بزرگی در پیشبرد اهداف علمی آموزشی و فرهنگی خانه دوم خود داشته باشند.