دبیرستان

از پایه هفتم تا کنکور با دبیرستان عطارد علم

/post-236

پیش‌ثبت‌نام اینترنتی دبیرستان عطارد از یکم بهمن ماه سال گذشته آغاز شده و متقاضیان با مراجعه به سایت عطارد و تکمیل فرم‌های مربوطه، می‌توانند فرآیند پیش‌ثبت‌نام خود را آغاز کنند. ستاد ثبت‌نام تا ۷۲ ساعت پس از تکمیل فرم با متقاضیان تماس گرفته و ادامه‌ی مراحل ثبت‌نام آنان پیگیری می‌شود‌.


برنامه امتحانات نوبت اول دبیرستان عطارد علم

/learn-80

برنامه امتحانات دبیرستان دوره اول و دوم عطارد علم اعلام گردید. طبق برنامه از 4 دی ماه آزمون های نوبت اول آغاز می گردد و آموخته های دانش آموزان در نیم سال تحصیلی محک خواهد خورد. واحد آموزش دبیرستان با دقت روند مطالعه دانش آموزان را طبق برنامه مطالعاتی داده شده رصد می کند.