برنامه امتحانات دبیرستان دوره اول و دوم عطارد علم اعلام گردید. طبق برنامه از 4 دی ماه آزمون های نوبت اول آغاز می گردد و آموخته های دانش آموزان در نیم سال تحصیلی محک خواهد خورد. واحد آموزش دبیرستان با دقت روند مطالعه دانش آموزان را طبق برنامه مطالعاتی داده شده رصد می کند.