دبیرستان با نشاط

یادگیری با چاشنی نشاط و طراوت

/post-164

فضای دلنشین و شاداب درکنار آرامش روح و روان نقش بسزایی دربالا بردن راندمان و سطح یادگیری دارد. شادی و نشاط به زندگی معنا می‌دهد و در پرتو آن دانش آموزان خصوصأ در دوران نوجوانی و جوانی می‌توانند خود را ساخته و پله‌های ترقی را یکی پس از دیگری طی کنند و این مهم، از اولویت های تیم آموزشی دبیرستان عطارد می باشد.


لزوم وجود مشاور روانشناس در مدرسه

/learn-41

روانشناسی از علومی است که در دوره معاصر پررنگتر از قبل بعنوان ابزاری جهت کنترل و هدایت افراد در جامعه است. در دبیرستان عطارد با حضور دکتر سهیلی بعنوان یک روانشناس باتجربه و درخشان، فعالیت ها و برنامه ریزی های واحد آموزشی منطبق بر آخرین یافته های علم روانشناسی تنظیم می گردد.