دبیرستان برتر منطقه یک تهران

کسب رتبه 19 کنکور تجربی 1399 توسط دانش آموخته کادر آموزشی دبیرستان عطارد

/hst-best

موفقیت درسی نیاز به اراده، هدف، تلاش و راهکارهایی از قبیل مشاوه و پشتوانه آموزشی قوی دارد. امیرعلی رضی دارنده رتبه 19 کنکور تجربی در این زمینه صحبت های خود را عنوان کرده است.