دبیرستان برتر منطقه 1 شهر تهران

ویدئو آموزش علوم تجربی پایه هشتم - فصل اول و دوم

/learn-7

آموزش علوم پایه هشتم توسط آقای عظامی - در این پست لینک ویدئوهای آموزشی درس علوم پایه هشتم قرار داده می شود. گروه آموزشی دبیرستان عطارد علم جهت بالا بردن سطح علمی دانش آموزان؛ علاوه بر آموزش های آنلاین، برای دسترسی و مرور راحت تر درس ها، آموزش آفلاین تدریس کتاب های درسی را پیش بینی نموده است.