دبیرستان عطارد علم منطقه یک

سینما عطارد : بچه های آسمان

/cinema

 در سینما عطارد که بخشی از فعالیت های فرهنگی و هنری دبیرستان عطارد علم می باشد؛ با نقد و معرفی فیلم های سینمایی همراه با استاد شهرآبادی (منتقد فیلم در مجله و هفته نامه فیلم و سینما) هستیم. عنوان فیلم: «بچه های آسمان» - کارگردان : مجید مجیدی