درس کامپیوتر و فناوری

درس کامپیوتر و فناوری - فایل آموزشی وب، وب سایت، HTML و سیستم عامل

/computer-7

امروزه دانش کامپیوتری زندگی روزمره بسیار کاربرد دارد و یادگیری زوایای مختلف آن بسیار ضرورت دارد. دانش آموزان عزیز جهت استفاده و مرور در این پست می توانید فایل PDF جلسات درس کامپیوتر و فناوری را دانلود نمایید.