امروزه یکی از پر استفاده ترین بسترهای موجود ، استفاده از وب می باشد. بسیاری از کارهای روزمره با وب گره خورده است! در واقع وب فضای مناسبی برای تبادل اطلاعات در انواع گوناگون می باشد. از این رو قصد داریم بیشتر با این فضا آشنا بشیم.

درس کامپیوتر و فناوری - فایل آموزشی وب، وب سایت و HTML جلسه اول

درس کامپیوتر و فناوری - فایل آموزشی وب، وب سایت و HTML جلسه دوم

درس کامپیوتر و فناوری - فایل آموزشی وب، وب سایت و HTML جلسه سوم

سیستم عامل : کامپیوتر یک سخت افزار است که با استفاده از برنامه های نرم افزاری قابل برنامه ریزی می باشد. این برنامه های نرم افزاری رابط بین کاربر و کامپیوتر می باشند.

درس کامپیوتر و فناوری - فایل آموزشی "سیستم عامل" جلسه اول

درس کامپیوتر و فناوری - فایل آموزشی "سیستم عامل" جلسه دوم - Microsoft Windows

درس کامپیوتر و فناوری - فایل آموزشی "سیستم عامل" جلسه سوم - Apple