دوره تابستان

برنامه کلاس های دوره تابستانی دبیرستان عطارد علم

/learn-60

کلاس های دوره تابستانی دبیرستان عطارد علم از روز شنبه 19 تیرماه آغاز گردیده است. دانش آموزان با شرکت در این کلاس ها بنیه علمی خود را تقویت نموده و خود را برای شروع سال تحصیلی موفق و کسب افتخار آماده می کنند.