کلاس های دوره تابستانی دبیرستان عطارد علم از روز شنبه 19 تیرماه آغاز گردیده است. دانش آموزان با شرکت در این کلاس ها بنیه علمی خود را تقویت نموده و خود را برای شروع سال تحصیلی موفق و کسب افتخار آماده می کنند.

فایل برنامه کلاس های تابستانی دبیرستان عطارد:

دوره اول :برنامه هفتگی تایستان دوره اول.pdf

دوره دوم :برنامه هفتگی تابستان دوره دوم.pdf