دوره تسلط

آغاز دوره تسلط در دبیرستان عطارد

/post-121

با شروع اردیبهشت ماه آموزش سرفصل های درسی در پایه های مختلف در دبیرستان عطارد به پایان رسیده و دبیران محترم با مرور، جمع بندی و رفع اشکال و حل نمونه سوالات امتحانی، دانش آموزان را جهت ورود پر قدرت به آزمون های پایان سال آماده می سازند.