دوره دوم دبیرستان

دوره دومی های عطارد از امتحانات خرداد ماه می‌گویند!

/post-237

امتحانات خرداد ماه ملاکی برای ارزیابی سال تحصیلی می باشد و دانش آموزان تمام توان خود را برای موفقیت در این عرصه به کار می‌گیرند. در ادامه توجه شما را به صحبت های دوره دومی های دبیرستان عطارد در مورد امتحانات پایان سال تحصیلی جلب می نماییم


دورخیز برای کسب موفقیت!

/learn-74

دانش آموزان دوره دوم دبیرستان عطارد با برنامه مطالعاتی سری دورخیز خود را آماده آزمون های پیش رو خواهند کرد. داشتن هدف و برنامه ریزی در دروس طبق برنامه زمان بندی شده از اتلاف وقت جلوگیری کرده و روند مطالعه موثر را تسریع می بخشد.