رفع اشکال

در اینجا اِشکال درسی معنی ندارد!

/learn-35

در عطارد ساعات آموزشی صرفاً به کلاس های آنلاین خلاصه نمی شود، اگر دانش آموز نیاز به توضیحات یا ارائه مطلب بیشتری داشته باشد، می تواند هماهنگی لازم را با واحد آموزش دبیرستان انجام داده و بصورت حضوری با رعایت نکات بهداشتی کلاس رفع اشکال فردی در مدرسه داشته باشد.