در عطادر علم ساعات آموزشی صرفاً به کلاس های آنلاین خلاصه نمی شود، اگر دانش آموز نیاز به توضیحات یا ارائه مطلب بیشتری داشته باشد، می تواند هماهنگی لازم را با واحد آموزش دبیرستان انجام داده و بصورت حضوری با رعایت نکات بهداشتی کلاس رفع اشکال فردی در مدرسه داشته باشد.

با هماهنگی های بعمل آمده با دبیران مربوطه توسط واحد آموزش دبیرستان و رعایت کامل پروتکل های بهداشتی، امکان تشکیل کلاس رفع اشکال برای دانش آموزان در طول ایام سال تحصیلی وجود دارد.