شنبه

جلسه شورای اداری و آموزش دبیرستان عطارد برگزار شد

/post-307

روز شنبه در عطارد پر از اتفاق های مهم است و یکی از آن ها جلسات پرسنل توانمند مجموعه است اما این بار جلسه با حضور تمامی کادر آموزشی و اجرایی دبیرستان بصورت ویژه ای برگزار شد.