روز شنبه در عطارد پر از اتفاق های مهم است و یکی از آن ها جلسات پرسنل توانمند مجموعه است اما این بار جلسه با حضور تمامی کادر آموزشی و اجرایی دبیرستان بصورت ویژه ای برگزار شد.
در این جلسه که به نوعی آخرین جلسه قبل از نقل مکان به مدرسه جدید عطارد است مدیریت محترم جناب آقای رستمی سخنانی را در مورد اهمیت سرعت، دقت و انظباط در نقل مکان به آدرس جدید و راه اندازی هر چه سریعتر و بازگشت به روال عادی دبیرستان را تاکید داشتند. و پس از آن نیز اعضای محترم جلسه یک به یک نظرات ، توضیحات و پیشنهادات خود را در رابطه با این موضوع بیان کردند تا در نهایت با ارائه بهترین کیفیت خدمات رسانی به عطاردی های عزیز را پیش رو داشته باشیم.