شورای دانش اموزی

برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی دبیرستان عطارد

/post-184

شوراهای دانش آموزی نقش ارزشمندی در مدرسه دارند و با مشارکت در تصمیم گیری ها می توانند به شاداب سازی و جذب دانش آموزان در فرآیند های آموزشی و پرورشی کمک بسزایی داشته باشند. با برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی در دبیرستان عطارد، اعضای آن مشخص گردیدند.