شوراهای دانش آموزی نقش ارزشمندی در مدرسه دارند و با مشارکت در تصمیم گیری ها می توانند به شاداب سازی و جذب دانش آموزان در فرآیند های آموزشی و پرورشی کمک بسزایی داشته باشند. با برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی در دبیرستان عطارد، اعضای آن مشخص گردیدند.

نتایج انتخابات شورای دانش آموزی دبیرستان عطارد علم به شرح زیر می باشد :

اعضای اصلی :
1- جناب آقای آراد نیکوسخن
2- جناب آقای رامتین رهی
3- جناب آقای پاشا کمالی
4- جناب آقای دانیال حقانی
5- جناب آقای پویا رضایی

اعضای علی البدل :
1 جناب آقای ایلیا دیندار
2- جناب آقای ونداد آقایی