طناب کشی

مسابقات تابستانه طناب کشی عطارد

/post-301

در دوره تابستانه یه قاچ هندونه دبیرستان عطارد مسابقات هیجان انگیزی برگزار می شود و یکی از آن ها مسابقه گروهی طناب کشی است.