در دوره تابستانه یه قاچ هندونه  ، جهت تحقق شعار دبیرستان عطارد (( مدرسه فقط جای درس خوندن نیست! 😏 )) 

مسابقات هیجان انگیزی برگزار می شود و یکی از آن ها مسابقه گروهی طناب کشی است که با شور و هیجان خاصی توسط دانش آموزان عطارد انجام می شود.

 لازم به ذکر است این مسابقات در حیاط مدرسه با نظارت کامل معاونین انظباطی و فرهنگی برگزار می شود.