عطارد پیشرفته

بررسی ضعف‌ها و آسیب در دوره‌ی دوم متوسطه که دانش آموزان با آن روبرو هستند.

/learn-42

دوره دوم دبیرستان از ویژه ترین مقاطع تحصیلی می باشد و دانش آموز تصمیم مهم خود را در این دوره اتخاذ می کند. دکتر محمد انصاری، مشاور تحصیلی دبیرستان عطارد، در مورد نقاط ضعف دبیرستان‌های دوره‌ دوم و در کل نظام آموزشی متوسطه و مسیری که برای جلوگیری از این آفت‌ها در دبیرستان عطارد طی خواهد شد صحبت می کند.