فرزند پروری

اطلاع رسانی سومین جلسه آموزش خانواده

/post-305

با سلام خدمت اولیای گرامی دبیرستان عطارد. با توجه به اهمیت ویژه موضوع فرزند پروری در جوامع مدرن امروزی و ضرورت آموختن و بروزرسانی اطلاعات والدین در این مورد، دبیرستان عطارد مجموعه جلساتی با موضوع فرزند پروری برگزار می نماید.