با سلام خدمت اولیای گرامی دبیرستان عطارد. با توجه به اهمیت ویژه موضوع فرزند پروری در جوامع مدرن امروزی و ضرورت آموختن و بروزرسانی اطلاعات والدین در این مورد، دبیرستان عطارد مجموعه جلساتی با موضوع فرزند پروری برگزار می نماید. 

سومین جلسه آموزش خانواده با حضور روانشناس دبیرستان عطارد جناب آقای یزدزاد  در روز 2 شنبه 1402.05.23 ساعت 11 صبح الی12:30 در سالن اجتماعات دبیرستان عطارد برگزار می گردد. 

از تمامی اولیای گرانقدر دعوت می شود در این جلسه حضور یابند.