فرمانیه

ویدئو آموزش ریاضی پایه ششم

/learn-8

آموزش ریاضی پایه ششم توسط آقای گوهری کیا - در این پست لینک ویدئوهای آموزشی درس ریاضی پایه ششم قرار داده می شود. گروه آموزشی دبیرستان عطارد علم جهت آمادگی دانش آموزان ورودی پایه هفتم و تقویت بنیه علمی؛ آموزش آفلاین تدریس ریاضی پایه ششم را فراهم نموده است.