لباس

روز رونمایی و پرو لباس فرم دانش آموزی در عطارد

/post-310

امروز در عطارد روز مهمی بود چرا که دانش آموزان و خانواده های محترمشان در مدرسه جدید حضور یافتند و ضمن بازدید از محیط مدرسه، لباس های فرم مدرسه را نیز جهت اندازه گیری پرو نمودند.