مجمع

مجمع عمومی انتخابات انجمن اولیا و مربیان

/post-317

روز دوشنبه 17مهرماه 1402 روز بسیار مهمی در سرنوشت سال تحصیلی جاری بود. چراکه جلسات و انتخابات بسیار مهمی از جمله جلسات پایه ای مختلف ، جلسه اولیا ، و انتخابات انجمن اولیا و مربیان انجام شد.