مدرسه برتر

موفقیت در عطارد یک فرآیند است

/post-113

به کار گیری درست هوش و استعداد دانش آموز و پرورش آن نیاز به سیاست گذاری و برنامه ریزی در تمام ارکان آموزشی و پرورشی مدرسه دارد. موفقیت یک انتخاب است نه یک اتفاق، موفقیت نتیجه انتخاب درست برای رسیدن به هدف می باشد...