به کار گیری درست هوش و استعداد دانش آموز و پرورش آن نیاز به سیاست گذاری و برنامه ریزی در تمام ارکان آموزشی و پرورشی مدرسه دارد. موفقیت یک انتخاب است نه یک اتفاق، موفقیت نتیجه انتخاب درست برای رسیدن به هدف می باشد.

در ادامه توجه شما را به چشم انداز دبیرستان عطارد علم جلب می نماییم.

چشم انداز :
1- تربیت دانش آموختگان با اعتماد به نفس، امیدوار به آینده، قدرشناس، تلاشگر و با روحیه
2- پرورش و توسعه توانایی های فردی و اجتماعی مورد نیاز برای زندگی در آینده
3- کسب رتبه های برتر علمی-فرهنگی و پژوهشی در عرصه داخلی و بین المللی
4- ایجاد فرصت برابر یادگیری جهت کشف، توسعه و پرورش استعدادهای نوجوانان