مدرسه تئاتر منطقه یک

کلاس های تخصصی کانون فرهنگی و هنری دبیرستان عطارد علم

/news-3

برنامه و زمان برگزاری کلاس های کانون فرهنگی و هنری دبیرستان عطارد اعلام گردید. دانش آموزان کلیه پایه ها با توجه به علایق و استعداد خود می توانند در این کلاس ها شرکت نمایند.