دبیرستان عطارد در کنار موارد آموزشی دروس مختلف، کلاس های کانون فرهنگی و هنری عطارد را با توجه به شناخت و تفاوت های فردی دانش آموزان با مربیان حرفه ای برگزار می نماید:


کلبه ادبی👇
استاد مجید شهرآبادی
داستان نویسی - شعر - نقدادبی - کتابخوانی


نمایش👇
استاد حسام افسری
نمایش صحنه ای - نمایشنامه خوانی - فیلم کوتاه - نقالی