مسابقات هنری منطقه

درخشش عطاردی ها در مسابقات فرهنگی

/post-292

دانش آموزان دوره اول و دوره دوم دبیرستان عطارد علم توانستند با کسب عناوین مختلف مسابقات فرهنگی منطقه، موفقیت چشمگیری را کسب نمایند. دبیرستان عطارد علاوه بر پیشبرد اهداف آموزشی و پرورشی، برنامه ریزی و جایگاه ویژه ای را برای زمینه های فرهنگی، هنری، پژوهشی و ورزشی در نظر دارد.