مشاوره اموزشی

مشاوره آنلاین و بررسی روند تحصیلی با دانش آموزان پایه نهم

/post-24

در این جلسه مشاور پایه نهم آقای انساندوست ضمن بررسی روند آموزشی دانش آموزان،فرآیند های لازم جهت ارتقا سطح یادگیری را تشریح نمودند.