موانع مثبت اندیشی

کلبه آرامش : موانع مثبت اندیشی

/post-90

مثبت اندیشی صرفاً یک موضوع انگیزه بخشی نیست. بلکه تأثیری سازنده و قابل اندازه گیری بر شخصیت، سلامتی و میزان انرژی و خلاقیت انسان دارد. در این جلسه دکتر سهیلی روان شناس و مشاور خانواده در مورد موانع مثبت اندیشی توضیحاتی را ارائه می دهند.